Mange oplever menisksmerter – bliv klogere på tilstanden

Årligt oplever en stor del af den danske befolkning at få smerter i knæet som følge af forskelligartede årsager, der indebærer alt fra skader, dårlige arbejdsstillinger, sportsgrene eller sygdomme. Det giver sig selv, at knæsmerter har meget at sige i forhold til, hvorledes vi udfører vores daglige rutiner, idet knæet er leddet, der forbinder store dele af kroppen, for at vi kan bevæge os optimalt. 

En af de mange former for knæsmerter kaldes menisksmerter, og er en tilstand, der som navnet antyder, er lokaliseret i de to menisker vi har i knæet, der forbinder lårbensknoglen med underbensknoglen. Smertetilstandene i menisk kan deles op i funktionelle og strukturelle menisk smerter, og disse vil du kunne læse meget mere om i nedenstående skriv.

Hvorfor opstår der smertetilstande i menisk?

Smertetilstande i menisk kommer som følge af, at der opstår en revne i menisken, eller hvis den kommer i klemme mellem leddene, når knæet er i bevægelse. Årsagen til dette kan variere, men ofte ser man meniskskader hos idrætsudøvere, der med hurtige vrid og rotationer på knæet kan overbelaste området. 

Dertil kan menisksmerte også komme som følge af, at meniskerne udsættes for længere tids slid i form af arbejdsstillinger, idræt eller slidgigt. 

Ovenstående årsager kan spille en rolle for, om man oplever smertetilstande i meniskerne. Men hvordan kommer symptomerne mere præcist til udtryk, og hvilke symptomer skal man være særligt opmærksom på? 

Hvordan kommer menisksmerter til udtryk? 

Når det kommer til symptomer for meniskskader, vil der være nogle specifikke symptomer, man kan holde øje med, om de stemmer overens med det, man selv oplever. Som nævnt så kan menisksmerter deles op i to kategorier – nemlig funktionelle og strukturelle smerter. 

De funktionelle smerter vil komme til udtryk som dysfunktion i området og inkluderer således manglende bevægelighed. Der kan her være tale om dysfunktion i muskulaturen der forbindes af meniskerne i knæet, og symptomerne vil ofte være at området omkring knæet hæves op.

De strukturelle smerter kommer til udtryk som skader på selve meniskstrukturen og kan give anledning til at knæet kan føles aflåst og give stærke jag.

 Man kan således opsummere de hyppigst forekomne symptomer på skader i menisk som følgende:

  • Stærke og stikkende smerter i knæ som følge af fysisk aktivitet.
  • Knæet giver efter under én. 
  • Hævelse i knæområdet. 
  • Knæet kan føles aflåst og bevægelse i området er begrænset.

Den rette behandling er afgørende 

Oplever man nogle af ovenstående symptomer, kan der være tale om smertetilstande i menisk. Her er det vigtigt at søge behandling for smerterne for atter at kunne opnå fuld bevægelighed i knæet. Da der kan være forskelligartede årsager til smerterne, som kan være lokaliseret forskellige steder i kroppen, er det for mange gavnligt at tage kontakt til deres lokale osteopat. 

Osteopati er en behandlingsform, der er tilgængelig i hele landet, og som tager højde for hele kroppens sammenspil – alt fra nervesystemet og organsystemet til det muskulosketale og kranielle system. 

Med dette fokus vil behandlingen kunne afhjælpe symptomerne præcist og med en langvarig positiv effekt, der tager højde for at kroppen selv kan og skal være med til at hele skader og traumer.