Stress er ikke tegn på svaghed.
Stress er tværtimod tegn på at du
har været stærk alt for længe.

Stress- & Livsstilscoaching ved Anni Mathiesen

Stresscoaching er effektiv forebyggelse

Stresscoaching har vundet stort indpas på de danske arbejdspladser og med god grund.

Stress koster den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet dyrt, dels fordi stress koster mange sygedage, men også fordi stress løbende og snigende skaber nedsat arbejdsevne og svækker det generelle helbred. Samtidig har stress en ubehagelig evne til at smitte andre, så flere får brug for stresscoaching.

Stressede ledere er dårlige til at lede deres medarbejdere, ofte så tydeligt at medarbejderne taler om det.
Den stressede leder opdager ofte ikke selv den gradvise ændring, som har fundet sted. 

Er du en af dem?

Hvem har brug for stresscoaching?

Det farlige ved stress er, at det kommer snigende. Personen opdager måske ikke forandringerne, i hvert tilfælde ikke på en måde, så de kan få sagt stop.

Selv når omgivelserne gør den stressede opmærksom på, hvad de oplever, så reagerer den stressede tit afvisende. Karakteristisk for mange af os er, at vi ikke tør vise, at vi ikke kan tåle mosten, og derfor trækker den for længe inden vi får gjort noget.

Det er meget lettere at forbygge tidligt end når det først er gået rigtigt galt.

Karakteristiske symptomer på stess
 • Svimmelhed, utilpashed
 • Dårlig nattesøvn
 • Maveproblemer, dårlig fordøjelse
 • Spændinger og hovedpine
 • Højt blodtryk
 • Nedsat produktivitet
 • Nedsat evne til at prioritere, alt bliver vigtigt og kræver handling, personen kan derfor ikke vælge fra og sige nej
 • Problemer i omgangen med andre mennesker, hidsighed, isolation, modstand mod nye tiltag, let til tårer etc.
 • Tager irrationelle beslutninger
 • Er mindre kreativ
 • Og meget mere...

Stresscoaching virker

Et stresscoachingforløb er designet ud fra den nyeste viden om, hvordan stress elimineres.

Et forløb vil altid være skræddersyet til den stressramte med fokus på, hvad der udløser stress for den enkelte. Efter gennemført forløb vil medarbejderen være kommet af med sine stresssymptomer og have lært at håndtere fremtidige stresssituationer. Som virksomhed/organisation vil I opleve medarbejderen med forøget selvtillid, optimeret evne til at strukturere sine arbejdsopgaver og arbejdsdag, samt indgå som ressourceperson i forhold til forebyggelse af stress hos kollegaer.

Stress er en personlig ting. Dét, der stresser én person, stresser ikke nødvendigvis en anden.

Der arbejdes med følgende punkter
 • Personlig håndtering af f.eks. opgave pres
 • Personlig prioriteringsstrategi, daglig planlægning
 • Håndtering af offerrolle og ansvar
 • Skabe bevidsthed om at stoppe kampen mod det, man ikke kan gøre noget ved
 • Standsning af negativt tankemylder og opbygning af en sund indre dialog med sig selv
 • Overansvarlighed, perfektionisme, alt for høje standarder
 • Selvværd som basis for at sige fra og prioritere sig selv
 • Balance mellem arbejde og privatliv
 • Begrænsende overbevisninger og frygt
 • Afspændingsøvelser, motion og sundere kost

Hjælp til stressede medarbejdere

Stresscoaching er et samlet, planlagt forløb, der varer mellem 8 til 12 uger.  Det indeholder syv samtaler, hvor de første fire ligger med en uges mellemrum. De efterfølgende tre aftales efter behov. I sjældne tilfælde kan der være brug for yderligere én til to samtaler.

Inden opstart af forløb sendes en orienteringsmail til arbejdsgiver med pris, tidsramme og tavshedspligt. Efter afsluttet forløb sendes mail med information om, at forløbet er afsluttet. Arbejdsgiver modtager ikke yderligere information om forløbet.

Virksomhedens udbytte af stresscoaching
 • Hurtig og effektiv hjælp til stresset medarbejder
 • Forebyggelse af sygefravær, hvis der sættes tidligt ind
 • Kortere sygemeldinger
 • Medarbejdere, der ønsker at forblive på arbejdspladsen efter et godt samtaleforløb
 • Medarbejdere med overskud til at arbejde med på det gode psykiske arbejdsmiljø
 • Undgå ”smitte” til øvrige medarbejdere
 • Hurtig indsats minimerer produktionstab og øvrige omkostninger, også på det personlige plan

Sygemeldt med stress?

Det er en lægelig opgave at vurdere om en medarbejder skal sygemeldes med stress. Der kan også blive tale om delvis sygemelding. At arbejde sig ud af stress kræver en indsats fra medarbejderen og det er vigtigt, at der prioriteres tid til dette ellers forværres tilstanden og koster mere i den sidste ende både personligt og arbejdsmæssigt.

Mennesker, der er sygemeldte pga. stress, er så påvirket, at de ikke fungerer i dagligdagen. De oplever en uendelig træthed, udmattelse og har svært ved at huske og koncentrere sig. Mange føler, at de har ændret sig, kommer let til at græde, og har trukket sig fra sociale sammenhænge. De er i en tilstand, der er præget af depressive tanker og lavt selvværd. Dagligdags gøremål kan synes uoverskuelige.

Det er vigtigt at søge læge, så lægen kan hjælpe med at stille den rigtige diagnose. Der kan ofte støde sygdomme, angst og depression til i forlængelse af stress.

Det er arbejdspladsens ansvar at skabe gode rammer for et arbejde, man ikke bliver syg af. Det er derfor arbejdspladsen, der skal ændres, hvis det er rammerne på arbejdspladsen, der gør medarbejderne syge. Hvis sygemeldingen skyldes forhold på arbejdspladsen, er det vigtigt at lægen registrerer årsagen hertil. Det kan have betydning, hvis en evt. sygdom skal anmeldes til arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade.

Priser for stressforløb

(Priser er inkl. moms for private og eks. moms for virksomheder og det offentlige)

3 samtaler á 60-90 minutters varighed incl. bogen Mindre stress mere Overskud
 2.200 kr.

7 samtaler á 60-90 minutters varighed incl. bogen Mindre stress mere Overskud
— 4.990 kr.

Betaling foregår på dagen kontant, via MobilePay eller via bankoverførsel senest 3 dage før. Afbud gives senest kl. 8.00 dagen før aftalen ellers opkræves det fulde beløb.